SROAOLANGTV.COM MÁP 100 D10

IP: IP: SERVER : 103.90.227.254 PORT 15779

OPEN ĐUA TOP : Ngày Open : 09h30 ngày 01/07/2020.


**== Đua TOP level : ==**

* Tốp 1 : Top1= 30.000silk+ Tile Chiêu Vũ Tướng Quân

* Tốp 2 : Top2 = 20.000 silk+ Tile Chiêu Vũ Tướng Quân

* Tốp 3 : Top3 = 15.000 silk + Tile Chiêu Vũ Tướng Quân

* Top 4 đến 10= 6.000 silk +Tile Chiêu Vũ Tướng Quân

**== Thông tin server : ==**

* Máp 100 D10

* Mastery 300

* Có narsun

* Có Ghost 20s/1 lần GD

* Only ASIAN - Không EU

Thông tin đrop và Exp :

* Exp x20

* Drop gold x2

* Drop Item x2

* Có quái nhóm

* Nasrun max +5

* GaCha D1 đến D8 SOS SOM SUN

* 8ac / pc/ ip

* LKD rơi ở quái 9X

* Buôn 3 Thành TA - HD

* Giới Hạn Đập narsun Max +9

* Shop NPC hỗ trợ ITEM JOB+ vé Silk .v.v.v

* Giới Hạn đập đồ max +12 Chưa LKD Đặc Biệt

* Máy chủ thông suốt 24/24 và đặt tại trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam

* 5h xanh 1h cam rs time thêm 5h xanh 1h cam 100silk/ lần tại trang chủ

* GaCha D1 đến D8 SOS SOM SUN


**== Hỗ trợ OPEN (item Khóa): ==**

* Sét SUN D1 ,20 chân chạy, 20 DCN, 50 bùa dịch chuyển tức thời

* 1 bàn tay vàng,bạc

* 1000HP, 1000MP

* PET 3 ngày


**== Giá Silk SROAOLANGTV.COM: ==**

* 100k ATM = 600s silk

* Card 100k= 500 silk

* Giá silk trên chưa bao gồm khuyến mại

* Nạp Silk Liên Hệ Trực Tiếp với ADM : https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn

* SDT Hỗ Trợ : 036 261 1639