TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
_H___87___H_
4
7949484
2
Hunter_CoCa_
4
1153944
3
BopVuEmDiAnh
3
6841512
4
30____K
3
5965316
5
_LyMacSau_
3
4097540
6
Biet_Doi_113
3
2629547
7
VIP_VUBeBe_H
3
2197802
8
__GaKOn__
3
866106
9
VIP_KonGa
2
2326188
10
__BoSua__
2
1752701
11
Cam_Y_ve_123
2
1417764
12
U_30TN_HP
2
1162297
13
____1902
2
1106414
14
VIP_DenDo
2
813015
15
ThoSanTien
2
792607
16
KiemComThui
2
742956
17
30__BabyBum
2
654960
18
POLICE_113
2
623763
19
HoangHung_TN
2
571498
20
MLinh
2
483403