TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
30___HUNG
4
11313427
2
30____K
4
6285867
3
_LyMacSau_
4
3955946
4
Rich_Kid
4
1559502
5
Johoku
3
7612209
6
BopVuEmDiAnh
3
6841512
7
U30___k
3
2756468
8
___Z___1000
3
2411266
9
Gio___Den
3
2291968
10
VIP_VUBeBe_H
3
2197802
11
30___GaKOn
3
1871496
12
___VoTink___
3
1561549
13
PhuongLe_19F
3
1405776
14
__GaKOn__
3
866106
15
30__19S__
3
681643
16
Chanh_Rapper
3
466482
17
__BoSua__
3
24582
18
CUA_HOANG_DE
3
14939
19
MrP____19F_
2
1924570
20
30_Luffy_
2
1612266