TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
Buon_VIP1
5
22245887
2
xin___nguoi
4
46523441
3
_Ngheo_
4
31039440
4
_ConNhaNgeO_
4
28340910
5
BopBuHangXom
4
26117716
6
Em_Thanh_Ly
4
25732358
7
Puon_MaTuy
4
20017754
8
ChayNgayDi
4
12038906
9
Giet_Ga123
4
11821481
10
hoanglan
4
7711520
11
Tram_Anh
4
7223473
12
12QueTao
4
7050365
13
Chi2KiinhBac
4
3488338
14
Trader1
4
517053
15
XinDungHonEm
4
174671
16
__TikTok__VN
3
16752388
17
Trader2
3
16267922
18
Trader3
3
16135048
19
VIP_GaKon
3
15481293
20
Trader4
3
15374480