Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
__QD__
100
1406035567
2
o0o_NTT_o0o
100
1406035567
3
Khanh_Vy
100
1406035567
4
Sa_Ku_Ra
100
1406035567
5
PhuongLe_TKV
100
1406035567
6
ThanhCoCa_01
100
1406035567
7
___K98
100
1406035567
8
Chip
100
1406035567
9
nhok_sock
100
1406035567
10
Ram
100
1406035567
11
Seth
100
1406035567
12
HoangHungTN
100
1406035567
13
SSD
100
1406035567
14
HDD
100
1406035567
15
BoCuThoc
100
1406035567
16
DraGon
100
1406035567
17
NhiHao
100
1406035567
18
CuTyn_TN
100
1406035567
19
Cong_Trang
100
1406035567
20
Trau_Bo
100
1406035567