Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
o0o_NTT_o0o
100
1406035567
2
LyMacSau
100
1406035567
3
Sa_Ku_Ra
100
1406035567
4
PhuongLe_TKV
100
1406035567
5
___K98
100
1406035567
6
Chip
100
1406035567
7
nhok_sock
100
1406035567
8
Ram
100
1406035567
9
Seth
100
1406035567
10
BoCuThoc
100
1406035567
11
CuTyn_TN
100
1406035567
12
Cong_Trang
100
1406035567
13
White
100
1406035567
14
_QuanBeo_
100
1406035567
15
Hong_VIP
100
1406035567
16
BeO
100
1406035567
17
___Exit___
100
1406035567
18
4cai_rang
100
1406035567
19
_VNsPopeye_
100
1406035567
20
a1233
100
1406035567