Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
o0o_NTT_o0o
100
1406035567
2
Khanh_Vy
100
1406035567
3
LyMacSau
100
1406035567
4
Sa_Ku_Ra
100
1406035567
5
___K98
100
1406035567
6
Chip
100
1406035567
7
nhok_sock
100
1406035567
8
Ngoc_Lan
100
1406035567
9
Seth
100
1406035567
10
HoangHungTN
100
1406035567
11
SSD
100
1406035567
12
XichLong
100
1406035567
13
__01___
100
1406035567
14
BoCuThoc
100
1406035567
15
DraGon
100
1406035567
16
NhiHao
100
1406035567
17
Cong_Trang
100
1406035567
18
ChimSeDiNang
100
1406035567
19
_Huu_Ninh_
100
1406035567
20
_QuanBeo_
100
1406035567